آنیاک کامپیوتر – تولدت مبارک، مغز غول پیکر!

[ENIACدر15فوریه1945متولدشدامسالماهفتادوششمینسالگرداینابررایانهراجشنمیگیریمکهآغازعصردیجیتالرارقمزدسازندگانانیاکدرمورددنیایکنونیماچهفکریخواهندکرد؟[1945में15फरवरीकोENIACकाजन्महुआ।इसवर्षहमइससुपरकंप्यूटरकी76वींवर्षगांठमनारहेहैंजिसनेडिजिटलयुगकीशुरुआतकोचिह्नितकिया।ENIACकेनिर्माताहमारीवर्तमानदुनियाकेबारेमेंक्यासोचेंगे?हमारेसभीस्मार्टफोनऔरइंटरनेटकनेक्टिविटीकेसाथडिजिटलतकनीककेबिनाएकसमयकीकल्पनाकरनाकठिनहै।लेकिनENIACकाहमारेवर्तमानसमयपरक्याप्रभावपड़ा?आइएइसप्रश्नकापतालगानेऔरपतालगानेकेलिएकुछसमयदें!

ENIAC اولین کامپیوتر الکترونیکی بود و راه را برای فناوری دیجیتالی که امروزه می شناسیم هموار کرد. این یک جهش بزرگ نسبت به کامپیوترهای مکانیکی قبلی بود که کندتر بودند و از کدهای پیچیده تری استفاده می کردند. ENIAC می‌توانست پنج هزار محاسبه در ثانیه انجام دهد، در حالی که پیشرفته‌ترین رایانه‌های مکانیکی آن زمان تنها سیصد محاسبه در دقیقه را انجام می‌داد. این مغز غول پیکر محاسبات پیچیده ای را در کمتر از 30 ثانیه انجام داد که 20 ساعت طول می کشید.

این افزایش سرعت و ظرفیت، انواع امکانات جدید را در زمینه‌هایی مانند علم، مهندسی و تجارت ایجاد کرد. ENIAC برای محاسبه مسیر موشک، مدل‌سازی الگوهای آب‌وهوا و موارد دیگر مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر آن بر امروز غیرقابل انکار است. ما بدون آن مثل سابق نمی بودیم.

چه چیزهایی دوران مدرن را با سال 1945 که ENIAC توسعه یافت، متفاوت می کند؟ خب خیلی هستن! اما یکی از مهم ترین تفاوت ها فناوری دیجیتال است. فناوری دیجیتال نحوه زندگی و تجارت ما را در سراسر جهان تغییر داده است.

تولدت مبارک، انیاک! امیدواریم از ۷۶ سالگی خود در عصر دیجیتال لذت ببرید. از شما برای رهبری راه برای همه ما سپاسگزاریم!